ASP » Autoškoly » O Autoškole
 BOSÁKOVA AUTOŠKOLA
Kurzy na získanie vodičského oprávnenia sk.
A, A1, A2, B
 Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
 0905 343 728­
Okrem kurzov na získanie vodičského oprávnenia skupiny A, A1, A2 a B ponúkame
  • doškolovacie kurzy vodičov,
  • kondičné jazdy pre vodičov,
  • školenia vodičov a vodičov referentov.
Naším cieľom je v maximálne možnom rozsahu poskytnúť každému žiadateľovi o vodičské oprávnenie potrebné teoretické vedomosti, praktické zručnosti a umožniť mu osvojenie si takého spôsobu správania sa v cestnej premávke ako je príslušnou legislatívou pre vedenie jednotlivých kategórií motorových vozidiel požadované. Našu činnosť a pôsobenie staviame na dlhoročných skúsenostiach v odbore, profesionálite a slušnosti.
PPP   495
APP   22
PPK   199
PPA   4
OPK   5
© 2009 - 2020 AUTOSKOLAPORTAL.SK