ASP » Autoškoly » O Autoškole
 Autoškola VaV
Kurzy na získanie vodičského oprávnenia sk.
AM, A, A1, A2, B, C, CE, D, T
 Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
 0905 343 728­
Okrem kurzov na získanie vodičských oprávnení skupín AM, A1, A2, A, B, B1, BE, C, C1, CE, D, DE, T ponúkame
  • výučbu za účelom získania kvalifikačnej karty vodiča (KKV),
  • doškolovacie kurzy vodičov,
  • kondičné jazdy pre vodičov,
  • školenia ku skúškam z odbornej spôsobilosti,
  • školenia vodičov a vodičov referentov,
  • kurzy prvej pomoci
  • zmluvnú autobusovú dopravu
Kurzy prvej pomoci - od roku 2009 sme držiteľom osvedčenia MZ SR č. 22815-2/2009-OZdV o akreditácii kurzov prvej pomoci. Preto každý z našich klientov, žiadateľov o vodičské oprávnenie, môže absolvovať povinný kurz prvej pomoci pod vedením naších kvalifikovaných lektorov priamo v priestoroch našej autoškoly!

KKV - sme akreditovaným školiacim strediskom, ktoré podľa zákona 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov, poskytuje kvalitnú výučbu za účelom získania kvalifikačnej karty vodiča!
PPP   975
APP   13
PPK   200
PPA   4
OPK   5
© 2009 - 2023 AUTOSKOLAPORTAL.SK