ASP » Autoškoly » O Autoškole
 Autoškola MAŤUS
Kurzy na získanie vodičského oprávnenia sk.
B
 Sládkovičova 1, 902 01 Pezinok
 0905 830 736­
Okrem kurzov na získanie vodičského oprávnenia skupiny B ponúkame
  • doškolovacie kurzy vodičov skupiny B,
  • kondičné jazdy pre vodičov,
  • školenia vodičov a vodičov referentov, v zmysle oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce, ktoré vydal Národný inšpektorát práce v Košiciach,
  • poskytnutie technického a personálneho zabezpečenia pri výkone preskúšania odbornej spôsobilosti podľa § 91 ods. 5 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Najbližšie termíny kurzov na získanie vodičského oprávnenia
 29.01.2020 o 17:00 hod.
Autoškola MAŤUS
Sládkovičova 1, 902 01 Pezinok, okr. Pezinok
Pre skupiny: B,
PPP   381
APP   13
PPK   199
PPA   4
OPK   5
© 2009 - 2020 AUTOSKOLAPORTAL.SK