ASP » Autoškoly » O Autoškole
 Autoškola MAŤUS
Kurzy na získanie vodičského oprávnenia sk.
B
 Sládkovičova 1, 902 01 Pezinok
 0905 830 736­
Okrem kurzov na získanie vodičského oprávnenia skupiny B ponúkame
  • doškolovacie kurzy vodičov skupiny B,
  • kondičné jazdy pre vodičov,
  • školenia vodičov a vodičov referentov, v zmysle oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce, ktoré vydal Národný inšpektorát práce v Košiciach,
  • poskytnutie technického a personálneho zabezpečenia pri výkone preskúšania odbornej spôsobilosti podľa § 91 ods. 5 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
PPP   1247
APP   17
PPK   200
PPA   4
OPK   5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK